• زمان برگزاری: اردیبهشت تا اسفند 1400
  • تماس: 64545026-021
  • ایمیل:

ماه: مرداد 1400

بخش آواییدعا خوانی ویژه فرازهای صحیفه سجادیه – اذان (برادران) و تواشیح و همسرایی (برادران) برای هر رشته، 5 قرعه در نظر گرفته شده است.با توجه به محدوديتها و شرايط خا...

طراحی شده توسط رادین تک برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تمامی حقوق محفوظ است