• زمان برگزاری: اردیبهشت تا اسفند 1400
  • تماس: 64545026-021
  • ایمیل:

ماه: آبان 1400

آزمون رشته های حفظ برادران 17 و 18 آذر ماه 1400 می باشد. آزمون رشته های حفظ خواهران 16، 17 و 18 آذر ماه می باشد. آزمو...

آزمون بخش معارفی در 9 رشته و بخش حفظ فرازهای نهج البلاغه و حفظ فرازهای صحیفه سجادیه به صورت مجازی برگزار می شود. آزمون رشته های مذکور در روز چهارشنبه 1400/09/24 (بیست و ...

...

طراحی شده توسط رادین تک برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تمامی حقوق محفوظ است