• زمان برگزاری: اردیبهشت تا اسفند 1400
  • تماس: 64545026-021
  • ایمیل:

ماه: دی 1400

...

**نکته ** هر شخص فقط یکبار آزمون می تواند شرکت کندهر شخص هر گزینه را فقط یکبار می تواند کلیک نماید و اجازه ویرایش ندارد...

آزمون معارفی و حفظ فراز های نهج البلاغه و حفظ فرازهای صحیفه سجادیه از طریق همین سایت در روز چهارشنبه 24 آذر ماه 1400 از ساعت 10 صبح لغایت 16 عصر امکان پذیر خواهد بود توجه ...

طراحی شده توسط رادین تک برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تمامی حقوق محفوظ است